Преглед и консултация - 30лв.

Зъбен имплант - 600лв.

Според броя на имплантите и зъбите от протезната

конструкция цената за една челюст може да бъде от 6600лв. до 9500лв.