Преглед и консултация - 30лв.

Зъбен имплант - 600лв.

Корона върху имплант - 300лв.

Според броя на имплантите и зъбите от мостовата конструкция

цената за една челюст може да бъде от 7200лв. до 10200лв.